Rotterdamse Oogst

Weidelijk jagen en het tableaublazen

30 januari 2013 - Geplaatst in Rotterdamse Oogst Markt

Wie denkt dat jagen gaat om in het wilde weg doodschieten van opgejaagd wild heeft het mis. Jagen gaat gepaard met weidelijkheid. Het gaat over traditie, over decorum, over eerbied en verantwoordelijkheid. En daar zijn wij van Rotterdamse Oogst verzot op. 

 

Weidelijk jagen

Hoe herkennen we een weidelijk jager in het wild? Hij weet zich te beheersen bijvoorbeeld, en schiet niet als het niet echt kan, als de wildstand te laag is. Hij jaagt veilig en fatsoenlijk. Kortom hij heeft eerbied voor het wild, respect voor het veld en de mede weidgenoten. Ook als de buit al binnen is. 

Tableaublazen

Na de jacht staan de jagers nog even eerbiedig stil bij het geschoten wild. De traditie wil dat men een tableau legt en de buit 'dood' blaast. Wild wordt soort bij soort gelegd, netjes en overzichtelijk. Het wild aan de ene kant, de jagers aan de andere, volgens een aantal vastgestelde regels. 

En dan is het tijd de laatste eer te betuigen. De jagers blikken terug op de jacht, memoreren de opvallende gebeurtenissen om vervolgens met het hoofd ontbloot toe te luisteren hoe de jachthoornblazers het wild dood te blazen. Voor elk wild type wordt een afzonderlijk signaal geblazen. 

Jachthoorngroep Waalsdorp

Op de Rotterdamse Oogstmarkt van 02 februari staat er wild op het menu: gans. In de worsten van Wild Vleesch en paté's van de Firma Bijten. En daar staan we graag even bij stil. Op verzoek van Hollands Wild trekt Jachthoorngroep Waalsdorp naar het Noordplein om ergens tussen 12 en 15 het wild dood te blazen. Wij zijn heel benieuwd!